ANA SAYFA

 

DERNEĞİN AMACI, 

Tüketicilerin haklarını korumak ve geliştirmek, Tüketici bilincini yerleştirmek, 
Tüketicinin kendi kendini koruyabilecek aşamaya gelmesi için gerekli girişimlerde bulunmak, yasal haklarının korunabileceği ortamı hazırlamak ve bu ortamın sürdürebilmesini sağlamaktır. 
 


ÜLKEMİZDE TÜKETİCİNİN KORUNMASININ BAŞLANGICI ve 
GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU 

Ülkemizde tüketiciyi koruma çalışmaları Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlamıştır. Bu ilk uygulamalar zenaatkar ve esnafın tüketici karşısındaki itibarının korunmasını sağlamak amacıyla başlayan ve tüketiciler açısından yararlı olan uygulamalardır...

DEVAMI İÇİN...

 

DÜNYADA TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ 

Bağımsızlık ve gönüllülük ilkeleri çerçevesinde kurulan tüketici örgütleri ilk kez 20. Yüzyılın ilk yarısında Amerika ‘da ortaya çıkmış ve Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde kabul görerek filizlenmeye başlamıştır. Ulusal düzeyde örgütlenen tüketiciler, Uluslar arası tekellere karşı mücadele edebilmek için Uluslar arası örgütlenmelerini gerçekleştirmişlerdir...

DEVAMI İÇİN...

 

TÜKETİCİLERE ÇAĞRI

•  Haklarımızı elde etmek istiyorsak,
•  Hergün aldatılmak istemiyorsak,
•  Sağlıklı , güvenli , kaliteli , ucuz mal ve hizmet tüketmek istiyorsak,
•  Keyfi zamlardan kurtulmak istiyorsak...

DEVAMI İÇİN...

 
TÜKDER'in GÖREVLERİ ve HEDEFLERİ

Derneğin görevleri ve hedefleri şu şekilde sıralanabilir; 
1- Yurdumuzda ve dünyada tüketici hakları ile tüketicilerin korunmasına ilişin uygulamaları araştırmak,
2- Derneğin amacına uygun olarak açık oturumlar, konferanslar... 

DEVAMI İÇİN... 

 
TÜKETİCİ ve TÜKETİCİ HAKLARI 

İdeal Tüketici : Tüketici hakları konusunda eğitimli , etiket kullanma ve garanti belgesi gibi hususlarda duyarlı, bilinçli ve çevreci okumasını ve araştırmasını seven sesini duyurabilecek kadar kendine güvenen kaliteye ve ucuzluğa yönelen çağdaş kararlı, tutarlı ve saygılı insandır.

DEVAMI İÇİN... 

 

TÜKETİCİNİN KORUNMASINI GEREKTİREN NEDENLER

•  Ürün türlerinin çokluğu ve seçim güçlüğü , 
•  Alışveriş bilgisi kaynaklarının yetersizliği , 
•  Farklı fiyat uygulamaları , 
•  Kusurlu –hileli ve ayıplı mallar...

DEVAMI İÇİN... 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Derneğimiz TÜKDER hafta içi mesai saatleri ile cumartesi günlerinde saat:13.00 ‘a kadar tüketicilerimize hizmet vermek amacıyla açık bulunmaktadır... 

DEVAMI İÇİN...