• Ürün türlerinin çokluğu ve seçim güçlüğü ,
• Alışveriş bilgisi kaynaklarının yetersizliği ,
• Farklı fiyat uygulamaları ,
• Kusurlu –hileli ve ayıplı mallar,
• Standart uygulamaların yetersizliği ve ambalajların karşılaştırma olanağını kısıtlaması,
• Dayanıklı tüketim mallarında tüketici aleyhine kısıtlanmış dayanıklılık süreleri,
• Garantili satışlarda garanti koşulları ve satış sonu hizmetlerde çıkan sorunlar,
• Hizmet pazarlamada tüketicilere empoze edilen tek yanlı sözleşmeler,
• Tüketicilere , gerçek maliyeti bilinmeyen taksitli ve veresiye satış uygulamaları,
• Reklamlarda gözlemlenen aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte mesajlar ,
• Hediyeli , ikramiyeli satış kampanyaları ,
• Tüketici şikayetlerini kısa sürede çözebilecek idari ve adli mekanizmanın bulunmayışı,
• Mevzuatın tüketici sorunlarını çözmede yetersiz kalması ,
• Tüketiciyi koruma görevi verilen kurumlar arasında yetki, sorumluluk ve koordinasyon eksiklikleri,
• Tamamlayıcı malların ayrı yerlerde satılmaları ,
• Sağlığa aykırı ürünler,
• Kötü dağıtım ve teslim sistemleri ,
• Aynı mallar için aynı yerlerde , aynı zamanda farklı fiyat uygulamaları ,
• Müşteriye farklı servis uygulaması, fatura ve satış fişi verilmemesi ,
• Mallar hakkında eksik-yanlış bilgi verilmesi ,
• Besin maddelerinin yapım tarihinin bulunmaması,
• Kusurlu malların geri verilme güçlüğü , hatta imkansızlığı ,
• Suni mal kıtlığı yaratılması ,

Tüketicilerin korunabilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır