Derneğin Amacı;

Tüketicilerin haklarını korumak ve geliştirmek, Tüketici bilincini yerleştirmek, Tüketicinin kendi kendini koruyabilecek aşamaya gelmesi için gerekli girişimlerde bulunmak, yasal haklarının korunabileceği ortamı hazırlamak ve bu ortamın sürdürebilmesini sağlamaktır.

Derneğin Görevleri

Yurdumuzda ve dünyada tüketici hakları ile tüketicilerin korunmasına ilişin uygulamaları araştırmak,
Derneğin amacına uygun olarak açık oturumlar, konferanslar, paneller, sempozyumlar, her çeşit toplantı ve gösteriler yapmak, sergiler açmak , yayınlar yapmak, fuar düzenlemek, yarışmalar düzenlemek,
Tüketici şikayetlerini izlemek


Tüketicinin Korunması

Ürün türlerinin çokluğu ve seçim güçlüğü , Alışveriş bilgisi kaynaklarının yetersizliği , Kusurlu –hileli ve ayıplı mallar, Hediyeli , ikramiyeli satış kampanyaları , Mevzuatın tüketici sorunlarını çözmede yetersiz kalması, Tamamlayıcı malların ayrı yerlerde satılmaları , Mallar hakkında eksik-yanlış bilgi verilmesi, Suni mal kıtlığı yaratılması


Tüketici Hakları

Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı; Gıda maddesi tüketebilme, Giyinme ve kuşanma, Barınma ( konut hakkı ) , Temel sağlık koşul ile hizmetlerinden yararlanabilme hakkı. Güvenlik ve güven duyma hakkı ; Her çeşit mal ve mamule, Tüm hizmetlere, Her ölçekte imalat, üretim, süreç, yöntem