Tüketicinin Korunması

Ürün türlerinin çokluğu ve seçim güçlüğü, Alışveriş bilgisi kaynaklarının yetersizliği, nKusurlu –hileli ve ayıplı mallar, Hediyeli, ikramiyeli satış kampanyaları, Mevzuatın tüketici sorunlarını çözmede yetersiz kalması Tamamlayıcı malların ayrı yerlerde satılmaları, Mallar hakkında eksik-yanlış bilgi verilmesi, Suni mal kıtlığı yaratılması
Daha Fazlası

Derneğin Görevleri

Yurdumuzda ve dünyada tüketici hakları ile tüketicilerin korunmasına ilişin uygulamaları araştırmak, Derneğin amacına uygun olarak açık oturumlar, konferanslar, paneller, sempozyumlar, her çeşit toplantı ve gösteriler yapmak, sergiler açmak, yayınlar yapmak, fuar düzenlemek, yarışmalar düzenlemek, Tüketici şikayetlerini izlemek
Daha Fazlası

Tüketici Hakları

Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı; Gıda maddesi tüketebilme, giyinme ve kuşanma, barınma (konut hakkı), temel sağlık koşul ile hizmetlerinden yararlanabilme hakkı. Güvenlik ve güven duyma hakkı; Her çeşit mal ve mamule, tüm hizmetlere, her ölçekte imalat, üretim, süreç, yöntem

Daha Fazlası

Tüketici Örgütleri

Bağımsızlık ve gönüllülük ilkeleri çerçevesinde kurulan tüketici örgütleri ilk kez 20. Yüzyılın ilk yarısında Amerikada ortaya çıkmış ve Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde kabul görerek filizlenmeye başlamıştır. Ulusal düzeyde örgütlenen tüketiciler, Uluslar arası tekellere karşı mücadele edebilmek için Uluslar arası örgütlenmelerini gerçekleştirmişlerdir.
Daha Fazlası

Başvuruların Değerlendirilmesi

Derneğimiz TÜKDER, hafta içi mesai saatlerinde ve cumartesi günlerinde saat : 13.00 ‘a kadar tüketicilerimize hizmet vermek amacıyla açık bulunmaktadır. Derneğe yapılan başvurular görevli tarafından telefon veya dilekçe olarak alınmaktadır

Daha Fazlası

Tüketicilere Çağrı

Haklarımızı elde etmek istiyorsak, hergün aldatılmak istemiyorsak, sağlıklı, güvenli, kaliteli, ucuz mal ve hizmet tüketmek istiyorsak, keyfi zamlardan kurtulmak istiyorsak,Tüketicilerden olarak sesimizi duyurmak ve bizleri ilgilendiren her konuda temsil edilmek istiyorsak, Tüketim toplumu olmaktan kurtulmak istiyorsak

Daha Fazlası
bactrim sulfa antibiotic | doxycycline hyclate 100mg capsules- for acne | cuanto cuesta el cytotec en paraguay | clomid side effects weight